تحلیل آماری با نرم افزار SPSS

اس پی اس اس مخفف Statistical package for social science یا بستهٔ آماری برای علوم اجتماعی است . همان طور که مشخص است این برنامه به عنوان یکی از ابزار های مهم در مجموعه علوم انسانی به حساب می آید. نرم افزار SPSS یکی از کاربردی ترین برنامه های کامپیوتری جهت انجام تحلیل های آماری در اکثر رشته های پزشکی و مهندسی نیز می باشد. تحلیل آماری با نرم افزار SPSS یکی از روش های رایج برای تصمیم گیری راجب فرضیه ها در فصل چهارم پایان نامه است.

برخی از قابلیت های تحلیل آماری با نرم افزار SPSS به شرح زیر است:

  • تهیه خلاصه‌های آماری مانند گراف‌ها، جداول‌، آماره‌ها و …
  • تهیه انواع جداول سفارشی مانند جداول فراوانی، فراوانی تجمعی، درصد فراوانی و …
  • روایی و پایایی پرسشنامه
  • آزمون نرمال بودن متغیرهای تحقیق
  • تحلیل عاملی اکتشافی
  • آنالیز واریانس یکطرفه، دوطرفه، چندطرفه و آنالیز کوواریانس
  • محاسبه انواع آماره‌های توصیفی
  • انواع آزمون‌های مرتبط با مقایسه میانگین بین دو یا چند جامعه مستقل و وابسته
  • برازش انواع مختلف رگرسیون

در صورتی که مایل باشید می توانید سفارش خود را از قسمت سفارش تحلیل آماری ثبت نمایید تا توسط تیمی از مجرب ترین فارغ التحصیلان رشته های آمار پروژه شما انجام شود.پس از حداکثر ۱۲ ساعت، زمان و هزینه انجام به اطلاع شما میرسد.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *