نرم افزار تحلیلی لیزرل جهت محاسبات تحلیل عامل و مدل معادلات ساختاری استفاده می شود. نرم افزار لیزرل مکمل نرم افزار SPSS است که در علوم انسانی و اجتماعی استفاده می شود. این نرم افزار با استفاده از همبستگی و کواریانس بین متغیرهای اندازه گیری شده، می تواند مقادیر بارهای عاملی، واریانسها و خطاهای متغیرهای مکنون را برآورد یا استنباط کند و از آن می توان برای اجرای تحلیل عاملی اکتشافی، تحلیل عاملی مرتبه دوم، تحلیل عاملی تاییدی و همچنین تحلیل مسیر استفاده کرد. تحلیل آماری با lisrel در مجموعه کارهای پژوهشی مربوط به علوم انسانی و اجتماعی یکی نرم افزار های مناسب مورد استفاده بوده و بسیاری از پژوهشگران جهت تحلیل آماری و معادلات ساختاری از آن استفاده می کنند.

با همه این ویژگی های مثبت، تحلیل آماری با lisrel نیاز به مهارت بر نرم افزار است که معمولا در کوتاه مدت یاد گیری آن دشوار است. علاوه بر آن مجموعه تحلیل های آماری مورد استفاده در پژوهش های قوی، نیاز به تسلط کامل بر مباحث پیشرفته علم آمار دارد و برای بسیاری از پژوهشگرانی که رشته تحصیلی و تحقیقاتی آن ها آمار و مجموعه های مرتبط نیست، می تواند بسیار سنگین باشد. در واقع الزامی نیست یک پژوهشگر که تخصص ایشان مجموعه علوم انسانی، علوم پزشکی و … باشد به تمامی مباحث پیچیده آماری که نیاز است در فصل چهارم انجام دهد مسلط باشد.

پذیرش مقاله ایرانیان برای آن دسته از پژوهشگرانی که نیاز به انجام تحلیل آماری با lisrel در پروژه یا پایان نامه خود را دارند، خدمتی فراهم نموده است که در زمان کوتاه با هزینه کمی، تحلیلی بسیار قوی و معتبری را بدست آورند.در صورتی که مایل باشید می توانید سفارش خود را از قسمت سفارش تحلیل آماری ثبت نمایید تا توسط تیمی از مجرب ترین فارغ التحصیلان رشته های آمار پروژه شما انجام شود.پس از حداکثر ۱۲ ساعت، زمان و هزینه انجام به اطلاع شما میرسد.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *